Pneuservis - geometria Rimavská Sobota Pneuservis - geometria Rimavská Sobota Pneuservis - geometria Rimavská Sobota Pneuservis - geometria Rimavská Sobota

Pneuservis - geometria Rimavská Sobota

  Výmena pneumatík,  predaj pneumatík, nastavenie geometrie

Pneuservis - geometria Rimavská Sobota

Výmena pneumatík pre  Vaše Auto.

Pneuservis - geometria Rimavská Sobota

Sezónne uskladnenie pneumatík

Pneuservis - geometria Rimavská Sobota

Kontrola a nastavenie geometrie vozidla.

Praktické rady

Prečítajte si ako správne pripraviť a kontrolovať pneumatiky a kolesá nielen pred dlhšou cestou, a prečo je dôležité venovať pozornosť tlaku pneumatík, alebo hĺbke dezénu.


Tlak v pneumatikách

Podľa doporučení výrobcov pneumatík by sa mal  správne kontrolovať tlak v pneumatikách  ideálne každé dva týždne. Tlak v pneumatikách má zásadný vplyv na bezpečnosť, životnosť pneumatík a spotrebu pohonných látok.

Ideálna teplota pre správnu kontrolu tlaku v pneumatikách je 20°C. U zahriatych pneumatík dochádza k zvýšeniu tlaku v pneumatikách až o 30kPa, a preto nameraná hodnota nemusí odpovedať hodnote tlaku pneumatiky zmeranej za správnych podmienok.

Tabuľku predpísaných hodnôt tlaku pre konkrétny rozmer a model vozu nájdete v manuáli automobilu, prípadne na viečku nádrže či stĺpika vodičových dverí.

Pneumatiky je možné hustiť vzduchom, alebo interným plynom (najčastejšie dusíkom). Interný plyn je možné doplňovať vzduchom a naopak.

Pneumatiky hustené vzduchom už obsahujú 79% dusíku (zloženie vzduchu: dusík 79% + kyslík 20% + ostatné plyny 1%). Pre bežnú prevádzku je teda postačujúce hustiť pneumatiky vzduchom. Výhoda interného plynu je veľmi minimálna, pretože interný plyn nie je tlačený do pneumatiky, ktorá by bola zbavená všetkého vzduchu.

 

Rezerva

Pri kontrole tlaku v pneumatikách opomína väčšina vodičov kontrolovať súčasné i tlak v rezervnom kolese. Rezervná pneumatika je povinnou výbavou automobilov (pokiaľ zákon nestavuje inak), a predstavuje prvok, ktorý si zaslúži rovnakú pozornosť ako štandardná pneumatika.

• Plnohodnotná rezerva sa plní na tlak zhodný s tlakom v pneumatikách použitých na vozidle. Vo väčšine prípadov je hodnota tlaku okolo 2,2 BAR.